register(); ?> Aksie Immanuel 2014 – Straatwerk on Straatwerk

NEW! Drop Down Now Included In Vertex

This month another new addition to the Vertex Framework is the S5 Ultimate Drop Down. This is a feature that was seen in several Shape 5 designs. Many have asked how to add to other designs so we decided to build this into the framework so every design here on out will have this functionality. Be sure to read more about this new feature here: Features:

  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • And many more features!
Open Panel
[postdate d]
[postdate M]
Aksie Immanuel 2014 – Straatwerk

Waardevol vir Jesus gebedsoggend

Tagtig Waardevol vir Jesus-vroue het op 17 Desember op ‘n koppie in Mitchell’s Plain bymekaargekom. Daar was ernstig ingetree vir die Kaapse Vlakte en al die euwels soos seksuele misbruik, prostitusie en pornografie. Die vroue is besig om nog meer gebedsvriende te werf vir 2015, om deel te wees van die Waardevol vir Jesus-veldtog in skole.

Ophelp Projekte

Ophelp Projekte het aan die einde van verlede jaar 10 jaar oud geword en ‘n spesiale dankseggingsdiens is in die St Andrew’s Presbeteriaanse Kerk in Groenpunt gehou. Hannes van der Merwe (bestuurder verantwoordelik vir die uitreikbediening na haweloses en Ophelp Projekte) se gebed was eenvoudig:

“Baie dankie Vader vir 10 jaar wat U met ons was. Ons eer U daarvoor.” Ongeveer 200 mense het die diens bygewoon en na die tyd saam gekuier. Twee kreatiewe manne het ons vermaak met ‘n kitaar en mondfluitjie.

“The best Thanksgiving service…for once it wasn’t about me or the going home early, it was what God has done for people through His people. A special, sincere thanks to all whom I can’t all name right now but they know who they are, for working, no, for investing their time and heart, pouring themselves out without measure, helping, praying and assisting the needy and destitute. It was the best Thanksgiving and year-end.” #fun#coffee#high#laughter#Blessed
Charmaine Abrahams, Ophelp Projekte

Dangerous Women (and men) geleentheid

Vroue (en mans) vanuit die agtergrond van prostitusie, uitreikspanne, gebedsondersteuners en ondersteuners van die bediening aan vroue vasgevang in prostitusie het bymekaargekom vir ‘n heerlike dag van getuienisse, gebed en inspirerende praatjies. En natuurlik ‘n feesmaal.

“Ek het besluit om uit die leefstyl van prostitusie te tree wanneer ek R30 000 in my bankrekening het. ‘n Mens sê altyd: ‘more gaan ek ophou’. Maar more is eintlik jare ver. Ek moes op ‘n jong ouderdom ‘aftree’ uit die leefstyl van prostitusie. Nee, ek het nie R30 000 in my bankrekening gehad nie. My aftreepolis was R30 in my sak, geen blyplek, kanker, HIV positief en TB. Gelukkig ken ek nou die Here en ek weet ek het nou die beste polis in die wêreld.”

Dienende spanne raak harte

Diensbaarheid, waarheid en liefde was ons leuse met al die straatuitreike gedurende Aksie Immanuel. Ons was van verskillende ouderdomme, denominasies en agtergronde, maar die eenheid was duidelik sigbaar. Prys die Here vir elke mens wat herinner kon word dat daar ‘n Lewende God is met ‘n Seun, Jesus Christus.

Ann dien al vir jare die Here en is ‘n groot inspirasie vir ons by Straatwerk. Sy het met die Dangerous Women geleentheid ‘n sertifikaat aan Straatwerk oorhandig met die volgende woorde:

The smile you gave me that lovely night
It might have seemed in vain
And suddenly on some cheerless day
You got it back again

The gifts you give to others from the heart
Be sure, it will be returned to you
For this is God’s great reward

Your sacrifice, the word, your thoughts,
Your good and gracious deeds.

The warm desire to lend a hand
And meet another’s needs

All came to me in some strange way
Like manna from above

I ONCE WAS LOST BUT NOW I’M FOUND

This is the work of Straatwerk
God’s perfect law of love

Always in my heart
Ann Prinsloo

 Ophelp Projekte participants unite in prayer at the 10th anniversary celebration service  
Ophelp Projekte deelnemers bid saam by die 10de bestaansjaar danksegginsdiens Kitaar-musiek dra by tot die feestelikhede
Posted in Artikels  
 
 Straatwerk  / Aksie Immanuel 2014 – Straatwerk
Donate Today!
Get the latest news and updates by subscribing to our newsletter. Just sign up to the right and you'll be added to our newsletter!
Signup to our Newsletter:

Login

Publish a login form or anything you want to this position.

Register

Publish a registration form or anything you want to this position.