register(); ?> Bestuurstruktuur van Straatwerk on Straatwerk

NEW! Drop Down Now Included In Vertex

This month another new addition to the Vertex Framework is the S5 Ultimate Drop Down. This is a feature that was seen in several Shape 5 designs. Many have asked how to add to other designs so we decided to build this into the framework so every design here on out will have this functionality. Be sure to read more about this new feature here: Features:

  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • And many more features!
Open Panel

Die beheerliggaam van Straatwerk:

  • verseker dat die organisasie ‘n duidelike visie, missie en doelwitte het;
  • keur die jaarlikse begroting goed, stel onafhanklike ouditeure aan en ontvang die geouditeerde state;
  • verseker dat daar duidelike en deursigtige terugvoer is rondom Straatwerk aangeleenthede;
  • is verantwoordelik vir die algehele beleidvorming en aanvaar uiteindelike verantwoordelikheid vir alle aspekte van Straatwerk; en
  • bied geleenthede vir gereelde evaluering en vernuwing van programme.
 
 Straatwerk  / Bestuurstruktuur van Straatwerk
Donate Today!
Get the latest news and updates by subscribing to our newsletter. Just sign up to the right and you'll be added to our newsletter!
Signup to our Newsletter:

Login

Publish a login form or anything you want to this position.

Register

Publish a registration form or anything you want to this position.