register(); ?> Klein begin is groot gewin on Straatwerk

NEW! Drop Down Now Included In Vertex

This month another new addition to the Vertex Framework is the S5 Ultimate Drop Down. This is a feature that was seen in several Shape 5 designs. Many have asked how to add to other designs so we decided to build this into the framework so every design here on out will have this functionality. Be sure to read more about this new feature here: Features:

  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • And many more features!
Open Panel
[postdate d]
[postdate M]
Written by admin
Klein begin is groot gewin

Hy vra vir hulle: “Hoeveel brood het julle? Gaan kyk.” Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle: Vyf, en twee visse.” (Markus 6:38)

‘n Eenvoudige antwoord vir ‘n baie komplekse probleem. Daar was ‘n skare honger mense en ‘n seuntjie met vyf broodjies en twee vissies. Die dissipels was radeloos en moeg. Hulle het so pas teruggekeer van ‘n uitputtende sendingreis, was voetseer, self honger en aan die einde van hulle kragte. Nou word hulle boonop gekonfronteer met ‘n honger massa en word daar van hulle verwag om die skare te voed.

“Here,” voer hulle aan, “moet dit nou regtig op ons agenda wees? Is daar nie ‘n alternatief nie? Moet die mense nie maar van die bestaande kanale gebruik maak en op die dorpies en plase vir hulle iets te ete gaan koop nie? Here, stuur hulle tog net weg!”.

Ons sou hulle argument verder kon voer, ‘n mens moet tog realisties wees. Let op die werklikhede, die statistiek. Sien jy wat aangaan in ons eie land, in my eie omgewing sou jy kon byvoeg. Aan die een kant vyfduisend mans, as jy die vroue en kinders by tel tienduisend of vyftienduisend mense, byeen op ‘n afgeleë plek.

Aan die ander kant vyf broodjies en twee vissies, die skamele skenking van ‘n opgeskote seuntjie. Die eenvoudigste bydrae van die kleinste onder die kleines.

Ek dink ons elkeen ken die magteloosheid en moedeloosheid van die dissipels en van onsself. Sal my eenvoudige bydrae ‘n verskil maak? Sal dit die wa deur die drif trek?

Waaraan kan ons vir 2014 vashou uit hierdie wonderwerk? Wonderwerke begin nie altyd met engele wat uit die hemel neerdaal nie. Dit is meer dikwels daardie klein dingetjies, daardie belegging in iemand se lewe, wat die verskil maak.

Die wonderwerk gebeur nie net op een vlak nie. Jesus sien om na die basiese behoefte van hierdie mense, stil hulle honger. ‘n Ander honger word ook gestil, ‘n honger na die Lewende Brood. Wanneer Jesus die brood voor hulle oë breek,
bied Hy ook Homself as gebroke, maar Lewende Woord aan hulle.
Oënskynlik terloops staan dit daar in vers 39 – “…die groot aantal mense wat in groepe op die groen gras gaan sit”. Tot dusver het feitlik alles in die Markus evangelie binne die konteks van die woestyn afgespeel, wat vir Markus ‘n simbool is van die wyse waarop die kerk in die wêreld is. Op weg en altyd ontuis. En hier eensklaps sit die mense op groen gras. Onthou jy Psalm 23?

Dit is ‘n beeld van versadigde mense en ‘n beeld van ware lewe – saam met God. En dit alles begin met vyf broodjies en twee vissies. Met ‘n seuntjie wat sy bietjie na die Here toe bring. Klein begin is groot gewin. Dit het alles met my en jou bereidwilligheid te doen. En, in die eerste plek, met dit wat Jesus daaruit maak…

Groete van Fourie en almal by Straatwerk

Posted in Artikels  
 
 Straatwerk  / Klein begin is groot gewin
Donate Today!
Get the latest news and updates by subscribing to our newsletter. Just sign up to the right and you'll be added to our newsletter!
Signup to our Newsletter:

Login

Publish a login form or anything you want to this position.

Register

Publish a registration form or anything you want to this position.