register(); ?> Ophelp Projekte Depot Nuus on Straatwerk

NEW! Drop Down Now Included In Vertex

This month another new addition to the Vertex Framework is the S5 Ultimate Drop Down. This is a feature that was seen in several Shape 5 designs. Many have asked how to add to other designs so we decided to build this into the framework so every design here on out will have this functionality. Be sure to read more about this new feature here: Features:

  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • And many more features!
Open Panel
[postdate d]
[postdate M]
Written by admin
Ophelp Projekte Depot Nuus

Daar is altyd een of ander bedrywigheid by die Ophelp Projekte depot in die Bo-Kaap. Oorpakke, bibs, handdoeke en wie weet wat nog alles word gewas en opgehang. Spanne is besig om die strate skoon te maak, graffiti te verwyder en ander waardevolle dienste te lewer.

Die oorpakke word gebruik deur persone wat deur die gemeenskapshof in Kaapstad na Ophelp Projekte gestuur word vir ‘n aantal ure van gemeenskapsdiens. En, stadig maar seker is ons besig om die verslete bankies te vervang met nuwe, baie duursame bankies. (DANKIE vir elkeen se bydrae vir ons bankies).

Ophelp Projekte spoed voort en ons dank die Here vir die guns wat ons oral het.

Ons Ophelp Projekte depot in Mowbray is ook ‘n miernes van bedrywigheid en kosbare oomblikke van uitreik, diensbaarheid
en omgee vir mense kom duidelik na vore in die daaglikse verslae.

Hier volg ‘n uittreksel wat verduidelik wat soms daar gebeur (let wel, ons gebruik skuilname):

 

Day Date Incident Details How it was resolved
 Thur  26/2/15 Worker observed without shoes on shiftAnnah’s shoes broke on shift, she then threw them in the bin and proceeded barefoot. The supervisor spotted her whilst doing operations check-up. The assistant was asked to go to the team and issue Annah with a pair of gumboots, after her shift she received a pair of slippers to use.
 Thur  26/2/15 Worker eating on shiftThe operations manager spotted worker Geoffrey eating on shift. The supervisor was informed and he went to the team and questioned the worker and the foreman. Geoffrey admitted to eating on shift whilst the foreman was not looking. The foreman was reprimanded for not supervising her team properly; Geoffrey was given a recorded warning for eating on
shift.
 Mon  2/3/15 Worker blockedLucinda (drunk) smacked Linette across the face during roll call, Lucinda stated that Linette was making noise whilst the supervisor was giving his morning team talk. Lucinda was advised that she was completely wrong in her action and immediately blocked, she refused to remain behind and receive coaching. Linette was intoxicated as well. Lucinda left the depot. And is currently blocked.
 Tue  3/3/15 Cathy falls ill on shiftAt approximately 11:10 Team 2 foreman called the supervisor to inform him that Cathy was incapacitated, she had stomach cramps caused by ulcers. Two workers carried her to her sleeping spot as she explained her medication was there, after taking her medicine she fell off to sleep. The foreman and one worker proceeded to complete the shift. The supervisor went back later
when Cathy was awake, and she
then signed and was paid for the
shift.

Uit ons argiewe

Hy is 22 jaar oud. Sy hare is nog effens lank, en daar is nog altyd ’n effense senuagtigheid by hom te bespeur. Nege weke gelede was hy nog op ’n “LSD-trip” het hy nog by Kaapstad tussen die bome op Vlaeberg rondgedwaal, vuil en verwaarloos.

“Toe gebeur dit die aand”, vertel Donovan. “Ek weet nou nog nie hoekom ek die aand afgedwaal het stad toe nie. In Langstraat het ’n jong man my voorgekeer. Ek onthou nog hy het my gevra of ek God ken. Ons het in die kafee gaan koffie drink. Dis toé dat ek vir die eerste keer in my lewe gebid het. Ek het nie geweet hoe om te bid nie. Daarom het ek maar net gesê: ‘God, help my’.” January 1972)

Donovan Dangers het daardie aand in trane uitgebars.

“Weet jy.” sê hy terwyl hy vorentoe leun, “ek het daardie aand besef dat daar iets sterkers as verdowingsmiddels is.”

Dangers het ses jaar lank saam met 18 ander hippies in ’n huis in Javastraat, Kaapstad, gewoon. Hulle het gereeld op
“trips” gegaan. Soms op dagga, ander kere op “pink ladies” en “black bombs”, maar LSD was die gewildste verdowingsmiddel. Duur, peperduur. Ses rand vir ’n “trip” van 14 uur. Soms duurder, afhangende hoe groot die “craving” is… (uittreksel uit Die Burger, Saterdag, 8 Januarie 1972)

Posted in Artikels  
 
 Straatwerk  / Ophelp Projekte Depot Nuus
Donate Today!
Get the latest news and updates by subscribing to our newsletter. Just sign up to the right and you'll be added to our newsletter!
Signup to our Newsletter:

Login

Publish a login form or anything you want to this position.

Register

Publish a registration form or anything you want to this position.