register(); ?> Oupa (96) weer op sy pos on Straatwerk

NEW! Drop Down Now Included In Vertex

This month another new addition to the Vertex Framework is the S5 Ultimate Drop Down. This is a feature that was seen in several Shape 5 designs. Many have asked how to add to other designs so we decided to build this into the framework so every design here on out will have this functionality. Be sure to read more about this new feature here: Features:

  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • And many more features!
Open Panel
[postdate d]
[postdate M]
Written by admin
Oupa (96) weer op sy pos

Hannes van der Merwe

Oupa (Leonard Ethelbert) het so verswak na mediese komplikasies en ‘n tyd in die hospitaal, nou ongeveer ‘n jaar gelede, dat hy net nie meer krag gehad het om soos van ouds gereeld vroeg op te staan en skofte te gaan doen by Ophelp Projekte nie. Die gevolg was dat hy maar redelik eensaam daagliks homself vermaak het in en om Straatwerk se Woodstock huis. (Hy het wel gereeld vir wandelinge gegaan, en getrou aan homself, soms redelik ver.)

Oupa het elke nou en dan gepraat van weer “teruggaan werk toe”. In die normale gang van sake was dit net ‘n droom, en ek (en die ander in die huis) het maar saam met hom gedroom. Maar Oupa het nou “opgestaan en weer werk toe gegaan”– by die Mowbray-depot: Vir drie weke reeds staan hy weer vroeg op, gaan werk toe, doen sy skof en kom terug huistoe – alles op sy eie. Hy is 96 jaar oud.

As ‘n gevolg het ons bestuur hom “honarary status as Jesus Save Daily First Teamer” toegeken. (‘n Eerstespanlid kry R40 per skof.) Oupa is hoogs in sy noppies daaroor want dis meer as wat hy verwag het (die betalingsvlak het tydens sy afwesigheid en sonder sy kennis verhoog!)

Twee staaltjies uit hierdie tyd:
Oupa haal die gebruiklike (mini) “taxi” na die depot en terug. Die koste is R6 per rit. Een oggend gee hy die “guardjie*” R7, en soos hy afklim verwag hy sy R1 kleingeld. Die guardjie gee hom net ‘n 20 sent stuk. Oupa is egter skerp genoeg om dit op te merk, en hy sê dat dit nie reg is nie. Maar die guardjie sê net dat die munt darem iets werd is en skree aan die bestuurder om te ry, wat toe ook gebeur. Dit was redelik duidelik ‘n uitbuiting van Oupa se kwesbaarheid (ons gemeenskap ken dit) en hy het dit swaar gevoel want hy is nie net liggaamlik kwesbaar weens sy ouderdom nie, maar finansieël ook.

‘n Ander keer op die taxi gee hy weer R7 en toe kleingeldtyd kom, vra die guardjie “watse kleingeld?” Ewe kordaat, vat Oupa hom aan, want hy het die R7 via ‘n medepassasier aangegee: “Ask this lady, I did give you a R5 and a R2″. Die antwoord (weereens die uitbuitery!) was: “Never mind Oupa, what can an old man like you do with R1?” Maar Oupa antwoord vinnig met ‘n wysende vinger: “Not so! Rather, what can a young man like you do with R1?” en die hele klomp passasiers lag hartlik oor hierdie wysheid – soveel so dat die R1 gou oorhandig was.

*Dié persoon sorg dat almal in die taxi betaal vir die rit en besluit ook wie waar moet sit om maksimum passasiers te vervoer.

Posted in Artikels  
 
 Straatwerk  / Oupa (96) weer op sy pos
Donate Today!
Get the latest news and updates by subscribing to our newsletter. Just sign up to the right and you'll be added to our newsletter!
Signup to our Newsletter:

Login

Publish a login form or anything you want to this position.

Register

Publish a registration form or anything you want to this position.