register(); ?> Prostitusie: Voorkoming on Straatwerk

NEW! Drop Down Now Included In Vertex

This month another new addition to the Vertex Framework is the S5 Ultimate Drop Down. This is a feature that was seen in several Shape 5 designs. Many have asked how to add to other designs so we decided to build this into the framework so every design here on out will have this functionality. Be sure to read more about this new feature here: Features:

  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • And many more features!
Open Panel

Waardevol vir Jesus (WVJ) veldtog

Ons glo dat God alle vorme van seksuele misbruik, prostitusie en pornografie wil uitwis, deur gefokusde gebed en gedringde aksie deur plaaslike gemeentes.

Waardevol vir Jesus op die Kaapse Vlakte

In samewerking met die plaaslike kerke neem ons die WVJ boodskap na plaaslike skole. Tans is daar 100 vroue wat aktief bid op die Kaapse Vlakte (Mitchell’s Plein, Manenberg, Heideveld, Valhalla Park, Kalksteenfontein, Uitsig, Ravensmead, Heideveld, Athlone ens.). Hulle neem ook deel aan die aanbiedings by skole in dié gebiede.

Waardevol vir Jesus nasionaal

Hierdie veldtog het versprei na ander dele van die land. Ons fasiliteer die proses en verskaf die hulpbronne aan deelnemers wat die program in hul eie gemeenskappe wil aanbied.

Ons Simbole

God hand-made you Jy is handgemaak deur God God se vyand wil jou lewe vernietig God se vyand wil jou lewe vernietig
God is lief vir jou God is lief vir jou Jesus wil jou hart heelmaak Jesus wil jou hart heelmaak
God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe Jy moet op God se uitnodiging reageer Jy moet op God se uitnodiging reageer

Ongeveer 148 000 kinders regoor Suid-Afrika – 61 000 in die Kaapse Vlakte – is bereik met die WVJ boodskap. Deur middel van die Waardevol vir Jesus-veldtog praat baie kinders oor hoe hulle misbruik is en word so genees.

 
 Straatwerk  / Prostitusie: Voorkoming
Donate Today!
Get the latest news and updates by subscribing to our newsletter. Just sign up to the right and you'll be added to our newsletter!
Signup to our Newsletter:

Login

Publish a login form or anything you want to this position.

Register

Publish a registration form or anything you want to this position.