register(); ?> Straatwerk skitter in navorsingsverslag on Straatwerk

NEW! Drop Down Now Included In Vertex

This month another new addition to the Vertex Framework is the S5 Ultimate Drop Down. This is a feature that was seen in several Shape 5 designs. Many have asked how to add to other designs so we decided to build this into the framework so every design here on out will have this functionality. Be sure to read more about this new feature here: Features:

 • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
 • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
 • Auto adjust to the height of your content
 • Set your own open and close text
 • And many more features!
Open Panel
[postdate d]
[postdate M]

Ophelp Projekte is in ‘n vennootskap met Khulisa Social Solutions (sien blokkie onder) en slaan ag op interessante feite wat in ‘n onlangse navorsingsverslag van dié organisasie na vore gekom het.

Daar is onder andere gevind dat:
Hawelose persone is twee keer meer geneig om misdaad te pleeg as hulle nie betrokke is in ‘n betaalde werkskema soos Ophelp Projekte nie.

Die hoeveelheid misdaad wat gepleeg word verminder met 58% wanneer die oortreder deel word van ‘n betaalde werkskema. Die gemiddelde hawelose persoon met ‘n kriminele rekord het meer as twee sake teen hom/haar, maar gedurende die tyd van betrokkenheid by Ophelp Projekte verminder die sake tot minder as een.

Een van die ander aspekte van die verslag het gefokus op die dienste wat Ophelp Projekte vir besighede lewer en die brug wat gebou is tussen hawelose persone en besighede wat van Straatwerk se dienste gebruik maak.

95% van besighede wat betrokke is by Straatwerk sien haweloses as fundamenteel betroubaar, teenoor die 35% van besighede wat nie by Straatwerk betrokke is nie.

100% van die besighede in die opname het gesê dat hulle sal aanhou om van Straatwerk se dienste gebruik te maak.

75% het genoem dat hulle van meer dienste gebruik sal maak soos wat hulle besighede groei.

100% het gesê dat hulle Straatwerk by besighede soortgelyk aan hul eie sal aanbeveel.

Besighede het ook gesê dat Straatwerk en Ophelp Projekte die volgende voordele bied:

 • bekostigbare en betroubare dienste;
 • maklike bereikbaarheid;
 • werk buite normale werksure, soos naweke en aande;
 • vinnige reaksie wanneer hulp benodig word;
 • betroubaarheid;
 • geen toesig benodig; en
 • kontinuïteit: “Hoef nie dinge tweekeer te verduidelik nie”.

Besighede wat nie by Straatwerk betrokke is nie het ‘n groter negatiewe gevoel teenoor haweloses en 75% van die besighede het probleme om met haweloses saam te werk as gevolg van ‘n gebrek aan vertroue.

Khulisa Social Solutions is ‘n nieregeringsorganisasie wat hulself daarop toespits om sosiale kwesbaarheid as ‘n sistemiese probleem aan te spreek. Hulle werk saam met ‘n verskeidenheid van rolspelers en fasiliteer projekte wat ‘n verskil maak deur, onder andere, armoedeverligting, misdaadvermindering en gemeenskapsopheffing.

Lees meer oor hulle werksaamhede by: www.khulisaservices.co.za

Posted in Artikels  
 
 Straatwerk  / Straatwerk skitter in navorsingsverslag
Donate Today!
Get the latest news and updates by subscribing to our newsletter. Just sign up to the right and you'll be added to our newsletter!
Signup to our Newsletter:

Login

Publish a login form or anything you want to this position.

Register

Publish a registration form or anything you want to this position.