register(); ?> WVJ-veldtog gaan van krag tot krag op die Kaapse Vlakte on Straatwerk

NEW! Drop Down Now Included In Vertex

This month another new addition to the Vertex Framework is the S5 Ultimate Drop Down. This is a feature that was seen in several Shape 5 designs. Many have asked how to add to other designs so we decided to build this into the framework so every design here on out will have this functionality. Be sure to read more about this new feature here: Features:

  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • And many more features!
Open Panel
[postdate d]
[postdate M]
WVJ-veldtog gaan van krag tot krag op die Kaapse Vlakte

Die Waardevol vir Jesus veldtog op die Kaapse Vlakte is besig om van krag tot krag te gaan, met vier leiers tans aan bewind om ander vroue op te lei, te inspireer en om te sorg dat alles op ge-oliede wiele loop.

Hierdie koördineerders oorsien die volgende areas:
Regina Salie – Bishop Lavis, Kalksteenfontein, Valhalla Park;
Patty Manuel – Athlone, Heideveld, Manenberg;
Anita Herwel – Mitchells Plein: Woodlands, Westridge,
Heinz Park, onderste deel van Lentegeur, Portlands;
Cynthia van den Berg – Beacon Valley, Eastridge, boonste deel van Lentegeur, Tafelsig.

Die leiers is verantwoordelik vir gebedstye by skole, die organisering van CAP (Community Awareness Prayer) geleenthede en vir die reël van saamtrekke waar hulle vroue vanuit die gemeenskap nooi om deel te word van die veldtog. By hierdie byeenkomste deel hulle die visie, is daar ‘n tyd van lofprysing en aanbidding, die WVJ koor tree op, ‘n gasspreker deel ‘n boodskap uit die Bybel en dan eet almal lekker saam en die gaste het ‘n geleentheid om te registreer. Hierdie manier van vroue werf is baie suksesvol op die Kaapse Vlakte.

Alle vroue wat deel is van die WVJ-veldtog het ook gedurende die jaar geleentheid om in te skryf vir kursusse waar hulle persoonlik kan ontwikkel. Kursusse wat tot op hede aangebied is, is: innerlike genesing, hoe werk ‘n begroting en entreperneurskap, gefokusde gebed, Precept Ministries (www.precept.org.za) se kursus in hoe om die Bybel te lees en te verstaan en kinderbedieningopleiding.

Drie keer per jaar kom al die vroue van die Kaapse Vlakte wat deel is van WVJ-veldtog (ongeveer 100 vroue) byeen vir ‘n kamp en twee “celebrations”. Daar word gekuier, gelag, gehuil en stories en getuienisse word gedeel.

Die WVJ-veldtog gaan van krag tot krag op die Kaapse Vlakte te danke aan al hierdie toegewyde vroue en baie genade van Bo. Vir meer inligting hoe jy in jou eie omgewing ‘n verskil kan maak, skakel vir Jennie van den Berg by 021 9308055 of stuur ‘n epos aan jennie@straatwerk.org.za.

Posted in Artikels  
 
 Straatwerk  / WVJ-veldtog gaan van krag tot krag op die Kaapse Vlakte
Donate Today!
Get the latest news and updates by subscribing to our newsletter. Just sign up to the right and you'll be added to our newsletter!
Signup to our Newsletter:

Login

Publish a login form or anything you want to this position.

Register

Publish a registration form or anything you want to this position.